Waarom NLTCO?

Partnerships

Wij bieden een partnership met private investeerders die betrokken zijn voor de lange termijn.


De Coöperatie is erop gericht om zo goed mogelijk aan de verschillende wensen van de tandartsen (jong, middelbare of pensioen gerechtigde leeftijd) te voldoen; met als doel duurzame mondzorg te realiseren door lange samenwerking en betrokkenheid en wederzijds voordeel.


Het partnership biedt een netwerk van expertise, een aangename en collegiale werkomgeving en de voordelen van een professionele organisatie zonder dat je de volledige autonomie verliest.

Flexibiliteit

Afhankelijk van uw situatie: verkopen en overdragen; doorgroeien naar het volgende level of instappen en participeren als jonge ambitieuze tandarts om te bouwen aan een state-of-the-art kliniek: elke situatie is anders en wordt gerespecteerd;
De Coöperatie koopt altijd een meerderheid van de aandelen van een praktijk. Een participerende tandarts behoudt een belang via de Coöperatie in de lokale praktijk/kliniek voor zolang hij/zij actief is.
De Coöperatie biedt de jonge generatie de mogelijkheid om te ondernemen/participeren en samen te bouwen aan state-of-the-art mondzorg klinieken.

Overig

Als Coöperatie willen wij samen praktijken verder uitbouwen waar relevant, of nieuwe praktijken met u opzetten om hiermee samen invulling te geven aan duurzame mondzorg in Nederland. Wij denken niet alleen aan pensionerende tandartsen, maar juist ook aan de generatie die nog decennia de Nederlandse patiënt met hoogwaardige tandheelkunde van dienst wil zijn.